BiscayTIK Fundazioa - Izapide elektroniko eskuragarriak

Udaletxearen edo mankomunitatearen logoa

Izapide elektroniko eskuragarriak

 1. Arrazoibideak eta helegiteak
 2. TMIZ Alta
 3. Biztanleen udal erroldan alta ematea
 4. Konpainia animalien erroldan titularren alta, baja eta aldaketak
 5. Dokumentazioaren ekarpena
 6. Hirigintza lan osagarrien onespena
 7. Hirigintza-proiektuen onespena
 8. Adingabekoek atzerrira guraso gabe bidaiatzeko baimena
 9. Oharrak udal azpiegituretako matxurengatik eta hondamenengatik
 10. Premiazko oharrak prozedura
 11. Genero-indarkeriako emakume-biktimei laguntza ekonomikoak
 12. Izatezko bikoteen baja udal erregistroan
 13. Biztanleen udal erroldan baja
 14. Hobariak ordenantza fiskalen arabera
 15. Biztanleen udal erroldan helbidearen aldaketa
 16. Titular aldaketa / Landa partzelan datuen aldaketa
 17. Titular aldaketa / Etxebizitzen eta Hiri partzelan datuen aldaketa
 18. Estolderia eta zabor bilketa zergen titulartasun aldaketa
 19. Jarduera-lizentziaren jabego-aldaketa
 20. Jabego aldaketa udal hilerriko horma-hilobian
 21. Ur-horniketa, estolderia eta zabor bilketa zergen titulartasun aldaketa
 22. Alkateak edo zinegotzi ordezkariak zuzendutako ezkontza zibilaren ospakizuna
 23. Udal akordio politikoen ziurtagariak eta datuak udal erregistroetan (Informazio publikora atzipena)
 24. Distantzia-ziurtagiria
 25. Erroldatze-Ziurtagiria
 26. Ondasunen ezezko ziurtagiria
 27. Ondasun ziurtagiri positiboa
 28. Distantzia ziurtagiriak
 29. Ziurtagiri bereziak
 30. Hirigintza ziurtagiriak
 31. Kanpoko gune publikoen lagapena soziokultural, kirol eta hezkuntza izaerako jardueretarako
 32. Ibilgailuaren borondatezko lagapena trafikon behin betiko bajarako eta hiritar hondakin sendo bezala tratatzeko
 33. Izunen kobraketarako kudeaketa borondatzeko epea
 34. Ordainagiriak eta kidizaioak haz-en
 35. Zor eta Kredituen Konpentsazioa
 36. Aurreko komunikazioaren araubidea
 37. Obra xeheko aurretiazko jakinarazpena
 38. Gorpuzkien-horma-hilobia emakida udal hilerrian
 39. Udal-agiritegiko fondoen kontsulta
 40. Kontsumo atalaren inguruko kontsultak
 41. Datu pertsonalak. atzipen, ezerezte, aldatze edo aurkakotza eskubidea egikaritzea
 42. Salaketak (Ingurumena)
 43. Ordenantzak eta araudi orokorrak ez betetzearen aurkako salaketak
 44. Eragozpen, zarata eta auzotarren arteko arazoen salaketak
 45. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea
 46. Fidantza-itzultzea
 47. Trakzio mekanikodun ibilgailuaren zerga itzuli bajan emateagatik
 48. Ezgaitasuna. Balorazio eta berrikuspen-eskaera
 49. Ibilgailuen zerga helbideratzea
 50. Banka helbideratzeak
 51. Ibilgailuen zergaren ordainketarako ohar-bizkoiztua
 52. Kobratu izanaren agiriaren edo ordainagiriaren kopia
 53. Udaletxeko ordainagirien ordainketa kopia
 54. Aurrez tasa ordainduta udal txartelen igorpena
 55. Ibilgailuak ezpaloietatik finken barrualdera sartzea
 56. Behin-behineko egonaldiak egoitzetan nagusi-desgaituentzat
 57. Arma-txartelaren jaulkipena
 58. Landa lurreko Ondasun Higiezinen Zerga - Katastro dokumentuen bidalketa
 59. Hiri lurren Ondasun Higiezinen Zerga - Dokumentuaren bidalketa
 60. Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga Salbuespenak eta Hobariak
 61. HLBZ-Salbuespenak
 62. Herritarrentzako informazioa eta orientazioa
 63. Informazioa/konsulta urbanistikoa
 64. Kultur eta kirol mailako jardueretan eta proiektuetan izen-ematea
 65. Izen-ematea euskara zerbitzuaren jardueretan eta proiektuetan
 66. Izen-ematea berdintasun zerbitzuaren jardueretan eta proiektuetan
 67. Izen-ematea gazteria zerbitzuaren jardueretan eta proiektuetan
 68. Haur zaintzaile eta irakasle partikular euskaldunen lan poltsan izen-ematea
 69. Izen-ematea informatika-ikastaroetan
 70. Elikagaien manipulazio-ikastaroetan izen-ematea
 71. Lanbidek antolatutako ikastaroetan izen-ematea
 72. Izatezko bikoteen izen ematea udal erregistroan
 73. Behargintza-enpresa/partikularrak zerbitzuan izen-ematea
 74. Izen-ematea ludoteka zerbitzuan
 75. Enplegu Publikoaren eskaintzan eta lan poltsetan izen ematea
 76. Instantzia orokorra
 77. Kontagailuen Irakurketa
 78. Autotaxi lizentzia. Ibilgailua aldatzeko udal baimena
 79. Aparkaleku debekuaren plaka lizentzia
 80. Salbuetsitako jarduerarako lizentzia
 81. Landa lurreko Taldekatze / Segregazio Lizentzia
 82. Etxebizita edo Hiri partzelen Taldekatze / Segregazio Lizentzia
 83. Putzu septikoen deuseztatze-lizentzia
 84. Sailkatutako (gogaikarria, kaltegarria, osasungaitz edo arriskutsua) irekitze lizentzia
 85. Lizentzia kartelak jartzeko bide publikoan
 86. Errotuluen, oihalen, etab. jartzearen lizentzia
 87. Udal hilerrian hobitik ateratzeko lizentzia
 88. Igogailuaren instalazio-lizentzia
 89. Dorre-garabiaren instalazio-lizentzia
 90. Instalazio erradioelektriko-lizentzia
 91. Lur-mugimenduen lizentzia
 92. Obra handiko lizentzia - handitze, berritze edo finkatzea
 93. Obra txikiko lizentzia
 94. Bide publikoa okupatzeko lizentzia - aldamioak, edukiontziak, hesiak, obretako etxolak eta antzekoak
 95. Bide publikoa okupatzeko lizentzia – Terrazak ostalaritza establezimenduetan
 96. Lurraren hirigintza-partzelazio lizentzia
 97. Lehenengoz okupatzeko/erabiltzeko edo erabileraz aldatzeko baimena
 98. Lokal-eraberritze lizentzia etxebizitza gisa erabiltzeko
 99. Eraispen lizentzia
 100. Lurrak mugitzeko baimena
 101. Zergadunaren datuen aldaketa(bitartekarien erregistroa) prozedura
 102. Biztanleen udal erroldan datu personalen aldaketa
 103. Galdutako Objektuak
 104. Arma baimena ateratzea
 105. Obren gauzatze epea luzapena ematea
 106. Ordainketa Nahierara
 107. Ordainketak
 108. Kotizazio gabeko pentsioa (erretiroa eta baliaezintasuna)
 109. Lizitazio Eskaintzen aurkezpena eta jarraipena
 110. Lan-lizentzien luzapena
 111. Salmenta-postua azoka eta barraketan
 112. Kexak, iradokizunak eta esker onak jasotzea
 113. Haustesle-erroldara erreklamazioa
 114. Ondarrezko erreklamazioa
 115. Kalteengatik Erreklamazioa
 116. Erreklamazioak kontsumoaren inguruan
 117. Tamaina handiko objektuen jasotzea
 118. Ibilgailuen gaineko zergen likidazioa zuzentzea
 119. Uren, zaborren, apurtutako hodien, argiztapenaren, etab. intzidentzia erregistroa
 120. Bizileku iraunkorreko baimenik gabeko europako erkidegokoa ez den atzerritarrentzat errolda-izen ematearen berriztapena
 121. Saltzaile ibiltarien saltokia berrizteko
 122. Biztanleen udal erroldan izen ematea berritzea
 123. Atzerritarren errolda berritzea
 124. Hileta-eskubideari uko egitea udal hilerrian
 125. Aparkamendu-erreserba zehatza (aldairak, ezohiko hornikuntzak...)
 126. Udal garabiaren bitartez ibilgailu kendu
 127. Etxez etxeko laguntza-zerbitzua. Jazoerak eta aldaketak
 128. Itzulpen eta aholularitza zerbitzua Etxebarriko elkarteei eta merkatariei
 129. Arlo soziokulturalaren sarrerak, argitalpenak eta materialak eskuratze-eskaera
 130. Estolderia eta zabor bilketan alta eskaera
 131. Kultura eta kirol zerbitzuetan alta eskaera  
 132. Ordainketen gerorapen edo zatikapen eskaera
 133. Atestatuen eta txostenen eskaera
 134. Gizarte inklusiorako laguntza bereziaren eskaera
 135. Elbarritasun balioztatzeko eskaera
 136. Baja eskaerak etxebizitzan okerreko izen-emate
 137. Zerga ziurtagirien eskaera
 138. Hitzorduak
 139. Alkatearekin, zinegotziarekin eta teknikariarekin aurretiko hitzorduaren eskaera
 140. Espediente kopia eskaera
 141. Behin betiko baja TMIZaren itzultze eskaera
 142. TMIZ Salbuespen eskaera
 143. Salbuespen, hobari eta zergapekoak ez diren aitorpenen eskabidea
 144. Txosten eskaera
 145. Udaltzaigoaren txostenen eta atestatuen eskabidea
 146. Eguneko zentroan sartzeko, edo eguneko zentroan sartzeko laguntza ekonomikoa eskaera
 147. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak erregistroan inskribatzeko eskaera
 148. Udaleko landa-bideen erabilera lizentzia
 149. Putzu Septiko ezeztapenarentzat lizentzia
 150. Erabilera aldaketa lizentzia
 151. Mendi-mozketa lizentzia
 152. Zarata Neurketa Eskaera
 153. Plano eta dokumentazio kartografiko eskaera
 154. Diru-laguntzen, beken, sarien eta laguntzen eskaera
 155. Zerga-bilketa prozedura eteteko eskaera
 156. Garraio astunek herriko landa bideak erabiltzeko eskabidea
 157. Ibiaren eskabidea
 158. Menpekotasuna balioztatzeko eskaera
 159. Elbarritasun balioztatzeko eskaera
 160. Etxez etxeko laguntza-zerbitzu eskaera
 161. Erreprografia zerbitzuaren eskaera
 162. Eguneko zentroan sartzeko eskaera
 163. Aparkaleku lizentzia
 164. Udal garaje emakida eskaera
 165. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizenzia edo berau berrizteko eskaera
 166. Diru-laguntzak kirol eta aisialdi elkarteko boluntarioen edo langileen prestakuntzarako
 167. Diru-laguntzak kultur eta kirol jarduerak antolatzeko
 168. Pertsona elbarrituentzako aparkaleku txartela
 169. Auto-ikasketa zerbitzuaren erabilera
 170. Ibilgailuak. Ibilgailuaren eta gida baimenaren helbide aldaketa Trafikoko Zuzendaritza Nagusian
 171. Errolda / egoitza-txartela

HARREMANETARAKO

Recepcionista
HERRITARREI ARRETA
FUNTZIONARIOEI ARRETA